Forbrukslån lav Rente | Paras Pelinäppäimistö | Beste Kredittkort Dagligvarer | Pris Strøm | Billigste Innbruddsalarm 2019 | Sammenlign Forsikringer | Beste Telefonabonnement 2019 | Elektriker på Dagen

קרן פדרציית ניו יורק לישראל

קרן פדרציית ניו יורק לישראל

 

גורמים מנהלים

הסוכנות היהודית

 

מטרה

סיוע בקבלת הלוואה בנקאית לפתיחת עסק חדש או להרחבת עסק קיים ובתנאי שלפחות 50% מההלוואה הינו למטרת השקעה.

 

קהל יעד

​לעולים חדשים עד 10 שנים מיום העלייה.

לכלל העולים מארצות הקווקאז (ללא מגבלת תקופה).

לכלל קהילת העולים מאתיופיה ,לחברה החרדית, לחברה הערבית,

לכלל היזמים/ בעלי עסקים בגליל, באזורים שאינם נתמכים על ידי קרנות הלוואה אחרות של הסוכנות היהודית.

 

תנאי זכאות ו/או דרישות סף

השתייכות לאחד המגזרים המפורטים בקהל היעד (בגליל הקרן מיועדת לכלל האוכלוסייה).

לפחות 50% מההלוואה הינו למטרת השקעה.

נדרשת השקעת הון עצמי מצד היזם וכן העמדת בטחונות מספקים.

 

גובה הסיוע

עד 300,000 ₪.

 

תקופת פרעון

​עד 6 שנים עם אפשרות לגרייס של עד שנה+ 60 תשלומים חודשיים

 

ריבית

​פריים+1.5%

 

בטחונות

​עד 95% בערבות שיורית של הקרן, הרכב הביטחונות המלא בהתאם להחלטות וועדת הקרן  ועפ”י סיכום פרטני עם הבנק.

 

מתבצע ע”י

​בנק אוצר החייל

 

הערות

 

ממומן בחלקו ע”י מגבית ניו יורק.

עמלת עריכת מסמכים בגין הקמת ההלוואה – 50% הנחה מתעריף העמלה המקובל בבנק אוצר החייל.

הקרן מעדיפה לסייע לעסקים המתקשים לגייס הלוואה באופן רגיל.

ניתן לפנות בבקשת הלוואה מהקרן בשנית לאחר כיסוי מחצית מההלוואה.

הקרן לא ממנת השקעה בנדל”ן וכן לא ממנת עסקאות שניתן לממן בקלות- רכישת רכב, משאית וכדומה.

צרו קשר

רוצים לדעת עוד? השאירו פרטיכם ונהיה בקשר

אני מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי השימוש באתר ממ.ט.י. חיפה.אני מאשר/ת קבלת דיוור אלקטרוני והודעות שיווקיות למייל מעת לעת ממ.ט.י. חיפה.