Archive for Year: 2020

הפרטים הגלויים אודות בקרות הלקוח הסמוי

עובדים הם הפנים של העסק. כאשר לקוח מגיע אל סניף של רשת חנויות, הוא רואה מולו עובדים המייצגים את העסק. אופן התנהלותם של העובדים בעסק יכול להשפיע רבות על שביעות רצונם של הלקוחות ועל הנכונות שלהם לשוב ולקנות ברשת. מנהלי רשתות וגופים המעסיקים עובדים הבאים במגע עם לקוחות, מעוניינים...

Read More