מטי חיפה
דף הבית

קרן פיטסבורג- מסלול מהיר

 
גורמים מנהלים
הסוכנות היהודית
מטרה
  • ​סיוע בקבלת הלוואה בנקאית לפתיחת עסק או להרחבת עסק קיים                     
  • הקרן מממנת עד 100% למטרת הון חוזר
קהל יעד
​לעסקים חדשים או קיימים באזור כרמיאל ומועצה אזורית משגב.
תנאי זכאות ו/או דרישות סף
  1. העסק ממוקם בכרמיאל או במועצה אזורית משגב.
  2. נדרשת השקעת הון עצמי מצד היזם וכן העמדת ביטחונות מספקים.
גובה הסיוע
עד 80,000 ש"ח
תקופת פירעון
עד 6 שנים. החזרים : עד 72 תשלומים חודשיים , אפשרות גרייס לשנה ו- 60 תשלומים חודשיים.
ריבית
פריים+1.5%
בטחונות
​עד 70%  בערבות  שיורית של הקרן, הרכב הביטחונות המלא בהתאם להחלטות וועדת הקרן  ועפ"י סיכום פרטני עם הבנק.
מתבצע ע"י
​בנק אוצר החייל
הערות
  • ממומן בחלקו ע"י קהילת פיטסבורג
  • עמלת עריכת מסמכים בגין הקמת ההלוואה – 50% הנחה מתעריף העמלה המקובל בבנק אוצר החייל.                     
  • הקרן מעדיפה לסייע לעסקים המתקשים לגייס הלוואה באפן רגיל.                                                                 
  • ניתן לפנות בבקשת הלוואה מהקרן בשנית לאחר כיסוי מחצית מההלוואה.                                              
  • הקרן לא ממנת השקעה בנדל"ן וכן לא ממנת עסקאות שניתן לממן בקלות- רכישת רכב, משאית וכדומה.         
  • מסלול מהיר - הגשת תכנית עסקית מקוצרת, דיון והחלטות באמצעות מייל / טלפון

.