מטי חיפה
דף הבית

אשראי חוץ בנקאי - sawa לנשים

 
גורמים מנהלים
קרן קורת
מטרה
​מימון, הדרכה וליווי עסקי לשם פיתוח פעילות עסקית עצמאית לנשים בכל רחבי הארץ.
קהל יעד
​נשים  בכל רחבי הארץ המעוניינות לפתח פעילות עסקית עצמאית, הן בפיתוח עסק קיים זעיר והן בפתיחת עסק חדש.
תנאי זכאות ו/או דרישות סף
​1. נשים מאותו כפר או שכונה מתארגנות בקבוצות של חמש ומצטרפות למפגשים קבוצתיים של משתתפות נוספות מאותו כפר. המפגשים הקבוצתיים עוסקים בפיתוח וניהול כספי של הפעילות העסקית של כל אחת ובתהליך קבלת והחזר ההלוואות. 
הנשים מודרכות על ידי אשת צוות SAWA שנותנת הדרכה עסקית ומנהלת את מתן והחזר ההלוואות של המשתתפות.
2. בעלות עסק קיים יכולות לקבל הלוואה אישית עד 20,000 ש"ח עם ערב אחד.
גובה הסיוע

​1. הלוואה אישית  -עד 20,000 (מיועדת לכלל הנשים ברחבי הארץ)

ישנה אפשרות לקבלת הלוואה מעל 30,000 בתנאים הבאים :
  • עסק רשום לפחות שנה.
  • ללווה לא הייתה הגבלה בחשבון הבנק (כולל לבן הזוג )
  • נדרש ערב אחד.
  • אין תקופת גרייס- החזר עד 3 שנים.
  • דמי עמלה- 9% מגובה ההלוואה.
  •  

2. הלוואות בערבות קבוצתית - עד 10,000 ₪.(מיועדת עבוד מגזר ערבי בלבד)
   ההלוואה אינה חד פעמית, ניתן לממש אותה לאחר החזר החוב.

 

תקופת פירעון
משנה עד 3 שנים (בהתאם לסכום ההלוואה ).
בטחונות
​1. הלוואות בערבות קבוצתית - הלוואות ניתנות דרך בנק הדואר לתקופה של שנה כשהלוואה ממוצעת היא בגובה של עד 6000 ש"ח. עם סיום החזרת ההלוואה הראשונה נשים יכולות לפנות להלוואה גדולה יותר עד לסכום 10,000 ש"ח. בתנאי שכל החברות בקבוצה הקטנה שלהן עמדו גם הן בכל ההחזרים.
2. עמלה ללקוחה עד 9% מגובה ההלוואה.
בטחונות:
הלוואות קבוצתיות - ערבות קבוצתית
הלוואות אישיות - ערב אחד
מתבצע ע"י
הערות
​הקרן מעמידה יועצים/ות מורשים של הקרן אשר מעניקים ללווה ייעוץ וליווי עסקי עד לקבלת ההלוואה .