מטי חיפה
דף הבית

קרן הלוואות זעירות – מיקרופיננס

 
גורמים מנהלים
קרן קורת
מטרה
​ סיוע בהקמה ופיתוח עסקים זעירים, בעיקר בקרב אוכלוסיות מיוחדות,  המתקשים בגיוס אשראי עם מחזור חודשי של עד 30,000 ₪ .
קהל יעד
​התוכנית פונה בעיקר לנשים / גברים במגזרים הבאים : עולי חבר העמים/אתיופיה, מגזר חרדי,  מגזר בדואי, מגזר ערבי, מושבים וקיבוצים. 
תנאי זכאות ו/או דרישות סף
​מיועד לפתיחת עסק או לפיתוח עסק קיים בהשקעה ראשונית של עד 100,000 ₪ .
גובה הסיוע
30,000 - 5,000 ₪
תקופת פירעון
​עד 3 שנים. עד 3 חודשי גרייס.
ריבית
פריים פלוס 0.5%
בטחונות
​ערבות הקרן לבנק- 50% מההלוואה וערבות אישית של אדם נוסף לקרן קורת.
מתבצע ע"י
הערות
  1. ​הלוואות תומכות בפיתוח פעילות עסקית זעירה. כגון מסחר זעיר, גידול ומכירת בעלי חיים, משפחתונים, מכולות, תפירה, עבודות יד .
  2. הקרן מעמידה יועצים/ות מורשים של הקרן אשר מעניקים ללווה ייעוץ וליווי עסקי עד לקבלת ההלוואה.