מטי חיפה
דף הבית

קרן סולם

גורמים מנהלים
המרכז היהודי ערבי לפיתוח כלכלי
מטרה

​הקרן מיועדת להקמת עסקים קטנים ובינוניים או להרחבת עסקים קיימים לכל מגוון ענפי העסקים.

קהל יעד
​עסק קיים / חדש במגזר הערבי.
תנאי זכאות ו/או דרישות סף
  1. שימוש בכספי ההלוואה למטרות שנקבעו
  2. הון עצמי של 20% מתוכנית ההשקעה
  3. אי קיום מגבלות בנקאיות ומשפטיות כגון הגבלה בחשבון, עיקולים, תביעות משפטיות וכדומה.
  4. הגשת טופס בדיקה ראשוני בצירוף המסמכים הבאים: שלושת דוחות המע"מ האחרונים של העסק, דוח תנועות בנק שלושה חודשים אחרונים, דוח יתרות בנק מעודכן ( דוח אובליגו ), צילום ת.ז, זהות הערבים המוצעים.
גובה הסיוע
​עד 135,000 ₪.
תקופת פירעון
עד 5 שנים
ריבית
פריים + 2%
בטחונות
​2 ערבים לגבי הלוואות מעל 60 אלף ₪ וערב אחד לגבי הלוואות קטנות.
מתבצע ע"י
הערות
  1. ​הקרן מספקת לבנק מרכנתיל דיסקונט ערבות בשיעור 50%.
  2. עמלת עריכת מסמכים בגין הקמת ההלוואה – 50% הנחה מתעריף העמלה המקובל בבנק מרכנתיל דיסקונט.
  3. תינתן עדיפות לנשים ערביות.