מטי חיפה
דף הבית

קרן ממונפת - סיוע ליזמים עולים ולתושבים חוזרים

גורמים מנהלים
משרד לקליטת עליה
מטרה
 • ​ ​עידוד עסקים ויזמות בקרב עולים ותושבים חוזרים.
 • התוכנית מסייעת למעוניינים לפתוח עסק חדש, להרחיב עסק קיים או להעתיק עסק מחוץ לארץ.
קהל יעד
​יזמים עולים או תושבים חוזרים.
תנאי זכאות ו/או דרישות סף
זכאים להלוואה:
 • עולים, אזרחים עולים, תושבים חוזרים, קטינים חוזרים ובני עולים בתקופת הזכאות.
 • בני עולים המקיימים משק בית נפרד יהיו זכאים לקבל סיוע מהקרן ככל עולה חדש ובתנאי שימציאו כתב ויתור מהוריהם.
 • במידה והעסק הנו בבעלות שני בני משפחה מקרבה ראשונה, יהיה לווה אחד זכאי ל- 75% מסך ההלוואה בקרן, ואילו השני ל- 50% מגובה ההלוואה המירבית.
 • עסקים בשלבי הקמה או עסקים הפעילים עד 4 שנים (ממועד הרישום במשרדי מע"מ).
 • באם היזם או בת זוגו קיבלו הלוואה בעבר מהקרן, יוכלו בני הזוג לקבל השלמה להלוואה עד סכום כולל של 125 אלף ₪ .
 • ליזם יש כישורים מקצועיים מתאימים להפעלת העסק, כולל רישיון מקצועי במקרים רלוונטיים. (לבקשה יצורפו אישורים הרלוונטיים לתחום העסק).
 • היזם חייב להשקיע בעסק מהונו העצמי בהתאם לקריטריונים המוצגים בטבלת סכומי הלוואה ותנאיה.
 • התוכנית העסקית מציגה יכולת אישית וסבירות כלכלית להצלחת העסק.
 • התוכנית העסקית מראה יכולת לפרוע את ההלוואה בעתיד.
 • כספי ההלוואה ישמשו אך ורק למטרה המופיעה בתוכנית העסקית או בהתאם לאישור ועדת הקרן.
 • ביצוע ההלוואה מותנה בפניה לקבלת רישוי מהרשויות המתאימות.
 • העסק יהיה מקור פרנסתו העיקרי של היזם והוא יעבוד בו בעצמו.
גובה הסיוע
 • ​עד 250,000 ₪ ,כאשר גובה הלוואה מרבי - 125,000 ₪ בשלב א'.
 • לאחר 3 שנים מיום קבלת ההלוואה יוכל הלווה להגיש בקשה שנייה להלוואה נוספת ע"ס 125 אלף ₪ .
תקופת פירעון
עד 6 שנים , תקופת גרייס לשנה.
ריבית
פריים + 1.75
בטחונות
 • ​ביטחונות – 10% מסך ההלוואה הנערבת. ניתן להחליף את הביטחונות בערב נוסף על מלוא גובה ההלוואה.
 • הון עצמי מינימלי – 25% מסך ההלוואה המאושרת.
מתבצע ע"י
​בנק מרכנתיל - דיסקונט