Penger på Dagen | Nappikuulokkeet | Kredittkort Fordeler | Strømpriser | Boligalarm Pris | Billigste Forsikringsselskap | Billigste Mobilabonnement 2018 | Godteri på Nett

קרן הלוואות למגזר הערבי-ישראלי

קרן הלוואות למגזר הערבי-ישראלי

 

גורמים מנהלים

קרן קורת

 

מטרה

הענקת ערבויות להלוואות וסבסוד ריבית המאפשרת אספקת מימון לעסקים קטנים, אשר מתקשים לגייס אשראי בנקאי באפיקים רגילים בשל חוסר בבטחונות.​

 

קהל יעד

​בעלי עסקים  קיימים וחדשים מהמגזר הערבי-ישראלי, בעלי מחזור עסקי עד 40 מיליון ₪.

 

תנאי זכאות ו/או דרישות סף

​עסקים קיימים- מחזור שנתי (לפני מע”מ) שאינו עולה על 22 מיליון ₪.

 

גובה הסיוע

​סכום ההלוואות מ- 50,000 ועד 500,000 ₪.

 

תקופת פירעון

עד 60 חודשים, עד שלושה חודשי גרייס.

 

ריבית

ריבית פריים פלוס 2.15%.

 

בטחונות

​ערבות אישית של היזמים, ערבות אישית של בני/בנות זוגם, בטחונות מטריאליים ו/או ערבים לפי החלטת ועדת האשראי (אך לא פחות מ- 25% מגובה אשראי) ערבות הקרן בשיעור של 60% מההלוואה.

 

מתבצע ע”י

​ בשיתוף בנק ערבי ישראלי.

 

הערות

​1. עמלת עריכת מסמכים בגין הקמת ההלוואה – שיעור באחוזים מסכום ההלוואה בהתאם להחלטות הבנק.

  1. נדרש הון עצמי – לפחות 10% מתכנית ההשקעה בעסקים קיימים ו-25% בעסקים חדשים
  2. הכנת תכנית עסקית רק ע”י יועצים מורשים של הקרן , (תשלום עבור הכנת התוכנית העסקית לוועדת האשראי יתבצע אך ורק במידה והתוכנית אושרה ע”י וועדת האשראי של הקרן.)
  3. ניתן לקבל מלוא הסכום למטרת הון חוזר לעסקים שזו מהות הפעילות העסקית שלהם.

צרו קשר

רוצים לדעת עוד? השאירו פרטיכם ונהיה בקשר